Hoofdpagina

Page last edited 3.792 dagen geleden
Uit D66 Lochem
Jump to navigation Jump to search
Economische kansen voor Lochem : Verkiezingen 2014

26 februari 2014, 20.00-21.30 uur, Kerk te GorsselDe Thema Avond

“Werkgelegenheid is de belangrijkste maatschappelijke en sociale voorziening”. Vanuit die gedachte organiseert D66 Lochem in samenwerking met de PvdA, CDA, VVD, Gemeentebelangen, Groen Links en Meedenken met Lochem, een verkiezingsavond over de economische kansen voor de gemeente Lochem. De bedoeling van deze avond is dat inwoners en bedrijfsleven aan het woord komen, de politici voeden en aan de tand voelen.

Dit gebeurt aan de hand van 66 stellingen. De stellingen zijn geen weergave van de standpunten van de Lochemse politieke partijen. Ze zijn bedoeld als discussiestuk om boven water te krijgen welke economische kansen inwoners en bedrijfsleven voor de gemeente zien. Dit uiteindelijk wel met de bedoeling dat de politieke partijen de resultaten van de avond de komende jaren vertalen in gemeentelijk beleid en er, daar waar nodig, ook daadwerkelijk geld voor vrij maken. Ter bevordering van de discussie zijn de stellingen hier en daar stevig aangezet, controversieel, politiek gevoelig, ongenuanceerd of (schijnbaar) onmogelijk.


De Spelregels

Inwoners en bedrijfsleven worden gevraagd op de avond een of meerdere stellingen naar keuze in maximaal 1 minuut te verdedigen. Elke lijsttrekker krijgt vervolgens maximaal 1 minuut om hierop het standpunt van de partij te verwoorden. De avond wordt geleid door D66 raadskandidaat Bart van der Meij in het dagelijks leven ondernemer en bedrijfsadviseur. Om het voor de insprekers aantrekkelijk te maken is een prijs beschikbaar gesteld voor de inspreker die zijn of haar stelling het beste verdedigt. De jury wordt gevormd door de politici. De prijs bestaat uit een diner bon voor twee personen (uiteraard alleen geldig in een restaurant in de gemeente Lochem).

De plenaire zitting is van 20.00 tot 21.30 uur. Na afloop is er een hapje en een drankje. Aanmelding kan via deze site. Het adres van de kerk in Gorssel is Hoofdstraat 27, 7213 CN.De Stellingen

Bekijk HIER de stellingen.


Nieuws

  • thema-avond Infrastructuur op 12 februari in Almen
  • thema-avond Naoberschap op 12 maart in Lochem
  • Website D66 Lochem vindt u hier: [1]
  • Verkiezingsprogramma D66 Lochem vindt u hier: [2].