Stellingen

Page last edited 3.763 dagen geleden
Uit D66 Lochem
Jump to navigation Jump to search

DE STELLINGEN

In willekeurige volgorde treft u hieronder de stellingen aan. Zoals aangegeven hebben de stellingen GEEN relatie met de verkiezingsprogramma's.

 1. Verkoop de leegstaande bedrijventerreinen voor € 10,-- p.m2 en accepteer het verlies.
 2. Bestem de winkels aan de Nieuwstad te Lochem weg.
 3. Schaf de welstandstoets af voor winkels- en bedrijfspanden.
 4. Laat in Gorssel detailhandel en horeca alleen toe in de Hoofdstraat.
 5. Heropen het station Laren/Almen.
 6. Ontwikkel de Scheggertdijk te Almen tot grootschalig recreatiegebied.
 7. Maak op het bedrijventerrein Aalsvoort haven gebonden bedrijvigheid mogelijk.
 8. Zet in op een all weather voorziening in Lochem.
 9. Schaf de toeristenbelasting af.
 10. Hef niet langer marktgelden.
 11. Privatiseer de warenmarkt.
 12. Maak de zondag openingstelling van winkels ongedaan.
 13. Promoot Lochem primair en alleen als mooie woongemeente; bedrijven volgen dan vanzelf.
 14. Kies voor de Regio Achterhoek in plaats van de Regio Stedendriehoek.
 15. Doe als gemeente meer aan koude acquisitie.
 16. Doe als gemeente meer aan warme acquisitie.
 17. Organiseer congressen / seminars.
 18. Laat de gemeenteraadsleden ook bedrijfsbezoeken afleggen.
 19. B&W moeten meer bedrijfsbezoeken afleggen.
 20. Economie is psychologie: maak meer reclame voor economisch Lochem.
 21. Verveelvoudig het budget voor EZ beleid en promotie.
 22. Zet ruimer in op startersbeleid en trek hier substantieel geld voor uit.
 23. Verleen subsidie en bijstand aan de lokale ondernemersverenigingen.
 24. Bespoedig de herinrichting van het stationsgebied te Lochem.
 25. Het bestemmingsplan Diekink moet verder worden ontwikkeld.
 26. Laat grootschalige/volumineuze detailhandel op de Hanzeweg te Lochem toe.
 27. Laat geen kantoren in de centra van de kernen toe.
 28. Maak een gemeentelijk economisch beleidsplan van maximaal 2-A4’tjes.
 29. Realiseer een goede recreatie-/jachthaven.
 30. Maak als gemeente (g)een onderscheid bij aan te trekken bedrijven.
 31. Revitaliseer het bedrijventerrein Goorseweg e.o.
 32. Maak wonen in (leegstaande) kantoren mogelijk.
 33. Ontwikkel Stijgoord tot representatief kantorenterrein.
 34. Bouw woningen voor de captains of industry.
 35. Elke kern moet een kantorenverzamelgebouw hebben.
 36. Verruim de bestemmingsplanmogelijkheden voor hotels en restaurants.
 37. Sta in de centra van de kernen ruimere en meer terrassen toe.
 38. Organiseer als B&W/gemeenteraad periodieke ontbijtbijeenkomsten met het bedrijfsleven.
 39. Geef bij de afhandeling van bouwaanvragen voorrang aan bedrijven.
 40. Bied alle ambtenaren een cursus “hoe denken bedrijven” aan.
 41. Durf als gemeente voor een lokaal aanbestedingsbeleid te kiezen.
 42. Haal als gemeente meer bedrijven en instanties in de zorgsector binnen.
 43. Maak voor elke kern een lokaal bedrijventerrein mogelijk.
 44. Blijf initiatieven als Lochem 3.0, de Lochemse Uitdaging, het Techniek Lokaal etc. )(ook financieel) ondersteunen.
 45. Rond het gebiedje van de Hoeflingweg te Lochem af tot een representatief en multifunctioneel terrein voor bedrijvigheid.
 46. Hef in de binnenstad van Lochem weer parkeergeld en geef het geld aan de LOV.
 47. De binnenstad van Lochem moet in zijn geheel autovrij worden.
 48. Realiseer een landelijk tot de verbeelding sprekende “Landmark” t.b.v. het toerisme.
 49. Zorg voor (nog) meer recreatieve voet- en fietspaden.
 50. Stop de rondweg discussie en reserveer het geld voor andere voor de economie van Lochem belangrijke ontwikkelingen.
 51. Probeer ook in de stad Lochem een museum te krijgen.
 52. Probeer een grote discotheek o.i.d. voor de jeugd te krijgen.
 53. Maak detailhandel in Eefde alleen mogelijk in de oude kern.
 54. Voer Reclamebelasting in.
 55. Lochem moet grotere bedrijfskavels dan 0,75 ha kunnen uitgeven op de bedrijfsterreinen.
 56. Startende winkels moeten zich tijdelijk ook buiten het centrum van een kern op goedkopere locaties mogen vestigen.
 57. De gemeente moet leegstaande winkelpanden huren/opkopen en (tijdelijk) goedkoop (door)verhuren
 58. Alle boerderijen in het buitengebied moeten naast hun agrarische bestemming, de zelfde bestemming krijgen als de bedrijven op de bedrijven terreinen.
 59. Lochem moet nabij de A-1, de invalswegen van de kernen en de rotondes reclame maken voor bedrijven om zich in Lochem te vestigen.
 60. Er moet 1 ambtenaar komen die zich alleen naar bezig houdt met het binnen halen van subsidies.
 61. Er moet een verantwoordelijk portefeuillehouder voor subsidies komen.
 62. Het bedrijfsleven moet zelf zorgen voor een bedrijfspand voor ZZP’ers.
 63. De gemeente moet het Lochemse bedrijfsleven meer bij elkaar brengen.
 64. Het Lochemse bedrijfsleven moet zich zelf beter organiseren.
 65. Ter bevordering van het toerisme moet er meer geld voor monumenten komen.
 66. Stel de kantine van het gemeentehuis gratis beschikbaar voor ZZP’ers.

...

Uiteraard staat het u vrij een eigen stelling in te brengen. Vult u vast aan op deze pagina? Dat kan door links bovenaan deze pagina op 'deze pagina bewerken' te klikken. (Vergeet niet de pagina weer op te slaan na bewerking!)

U mag bij de stelling ook aangeven of u deze wilt inbrengen of besproken wilt hebben.

U kunt HIER terug naar de hoofdpagina.